קטגוריה: מיומנויות למידה


הפניות אקדמיות
החלטות לקבל לפני פנייה לאוניברסיטה
ניתוח נתונים איכותניים
הימנעות מהסחות דעת תוך כדי תיקון
הימנעות מטעויות בחינה נפוצות
מיומנויות אימון
מה זה ייעוץ?
מה זה אימון?
אימון בבית
גישות לייעוץ
אסטרטגיית קריאה וקריאה קריטית
כישורי חשיבה ביקורתיים
כתיבת עבודת גמר: מסקנה וחתכים אחרים
תכנון מחקר
כתיבת עבודת הדוקטורט שלך: מתודולוגיה
כתיבת מאמר
קריאה יעילה
תכנון חיבור
טיפים להכנת בחינות מובילות
נגיעות גימור למשימה